Kontakt

Joanna Kiernicka-Allavena

Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miejski Wrocławia
Koordynator Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

ul. Bogusławskiego 8,10 ;
50-031 Wrocław

tel. +48 717 77 78 63
wsr@um.wroc.pl


 

Patrycja Skurzyńska-Zając

Wydział Zarządzania Funduszami
Urząd Miejski Wrocławia
Zintegrowane Inwestycje terytorialne

ul. Świdnicka 53;
50-031 Wrocław

tel. +48 717 77 83 19
wzf@um.wroc.pl


 

Tomasz Pawelec
Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.
Wykonawca

ul. Wasilewskiego 20/1;
30-305 Kraków

tel. +48 12 376 82 43
pgn.wrof@carbonengineering.pl